บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน โชว์รูม และงานก่อสร้างทั่วไปโดยทีมงาน
      ที่
มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างมาหลายปี

ขอบเขตงาน รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
- งานโครงสร้าง
- งานสถาปัตย์
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบสุขาภิบาล
- งานระบบปรับอากาศ
- อื่นๆ
 
ข้อมูลบริษัท เลขที่จดทะเบียน 0105543036344
  วันที่จดทะเบียน 11 เมษายน 2543
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0300-7704-2

 

 

ผู้เข้าชมคนที่

Get free counter at Cgi2yoU.com

Company Contact Address : office@pattanawan.com                                 Webmaster : verachai_c@yahoo.com